Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου 2009

ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΕΙ ΜΕΓΑΛΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

Οι τελευταίοι Μακεδόνες αυτοκράτορες, δηλαδή ο αδελφός του Βασιλείου Β', Κωνσταντίνος Η'(1025-1028), οι 3 σύζυγοι της Ζωής, κόρης του Κωνσταντίνου, Ρωμανός Αργυρός(1028-1034), Μιχαήλ Δ' ο Παφλαγόνας(1034-1041) και Κωνσταντίνος Θ' ο Μονομάχος(1042-1055), και για ένα χρόνο η Θεοδώρα ,αδελφή της Ζωής, αποδείχτηκαν ανίκανοι να αντιμετωπίσουν τα πολλά προβλήματα του κράτους και οδήγησαν την αυτοκρατορία σε παρακμή,
γιατί πήραν το μέρος των "δυνατών", κατάργησαν το νόμο του "Αλληλέγγυου"(το 1028 ο Ρωμανός), σταμάτησαν να δίνουν χωράφια στους Ακρίτες και δημιούργησαν μισθοφορικό στρατό.
Οι αγροτικοί πληθυσμοί καθώς έμεναν απροστάτευτοι στα χέρια των δυνατών και των φοροεισπρακτόρων του δημοσίου, αποξενώθηκαν από την πρωτεύουσα.Οι κάτοικοι των συνόρων επειδή άρχισαν να τους φορολογούν και δεν τους επέτρεπαν να κατατάσσονται στο στρατό ως Ακρίτες πουλούσαν τα κτήματά τους και πήγαιναν στις πόλεις αναζητώντας καλύτερη τύχη.Επειδή τα οικονομικά του κράτους δεν πήγαιναν καλά εγκαταλείφθηκε ο βυζαντινός στόλος, ενώ δόθηκαν εμπορικά προνόμια στους Βενετούς

(1082 από τον αυτοκράτορα επόμενης δυναστείας, τον Αλέξιο Κομνηνό), δίνοντας τη δυνατότητα σ' αυτούς να αγοράζουν και να πουλούν σε όλη την αυτοκρατορία, χωρίς να πληρώνουν κανένα φόρο.
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ(email)
Το Βυζάντιο γνώρισε περιόδους ακμής και παρακμής
1. Βρες λέξεις που προέρχονται από τις λέξεις αυτές(ακμή - παρακμή)
2. Σκέψου και ανέφερε πώς παρουσιάζεται η ακμή και η παρακμή στο φυσικό κόσμο(φυτά και ζώα)