Τρίτη 17 Φεβρουαρίου 2009

ΔΙΑΛΥΤΙΚΑ

Χρησιμοποιούμε τα διαλυτικά στις περιπτώσεις που θέλουμε να δείξουμε ότι τα γράμματα των δίψηφων φωνηέντων(αυ, αι, ει, οι, υι,ου)πρέπει να διαβαστούν χωριστά. Τα διαλυτικά μπαίνουν πάντα ή στο ι ή στο υ.
Π. χ. καταπραϋντικός, πλαϊνός, θεϊκός, κοροϊδεύω, μυϊκός, εργατοϋπάλληλος.
Τα διαλυτικά είναι περιττά και δεν τα βάζουμε:

  • όταν το προηγούμενο φωνήεν έχει τόνο
Π. χ. άυπνος, κορόιδεψα κλπ

  • όταν δεν έχουμε δίψηφο φωνήεν

Π. χ. πρωί, διυλιστήριο κλπ

ΑΣΚΗΣΗ

1. Βάλε τόνο και διαλυτικά όπου χρειάζεται στις παρακάτω λέξεις:

καικι, πλαι, νεραιδα, Μαιος, γαιδουρι, γαιδαρος, λαικος, θεικος, πρωινο, κοροιδο, κοροιδευω, κομπολοι, χαιδευω,