Τρίτη 24 Φεβρουαρίου 2009

ΑΠΡΟΣΩΠΑ ΡΗΜΑΤΑ

Τα ρήματα που χρησιμοποιούνται στο γ' πρόσωπο του ενικού και δεν έχουν υποκείμενο κάποιο πρόσωπο ή αντωνυμία ονομάζονται απρόσωπα ρήματα. Τα ρήματα αυτά ως υποκείμενο έχουν μια ολόκληρη πρόταση που ξεκινά συνήθως με το να ή το ότι:
π. χ. Απαγορεύεται οι παίκτες να χρησιμοποιούν αρκτικόλεξα
Λέγεται ότι το παιχνίδι αυτό είναι επιμορφωτικό

Εκτός από τα απρόσωπα ρήματα υπάρχουν και οι απρόσωπες εκφράσεις που έχουν την ίδια ακριβώς λειτουργία.

Π. χ. Είναι κακό να κλέβουμε στο παιχνίδι
Δεν είναι ωραίο να κοροϊδεύεις τους άλλους

ΑΣΚΗΣΗ

Ξαναγράψε τις παρακάτω προτάσεις αντικαθιστώντας το μαυρισμένο μέρος της πρότασης με κάποιο από τα απρόσωπα ρήματα ή τις απρόσωπες φράσεις που είναι στην παρένθεση:
( απαγορεύεται, δεν επιτρέπεται, γίνεται δεκτό, υπάρχει η δυνατότητα, είναι δυνατό)

Ένας παίκτης έχει δικαίωμα να μην παίξει όταν έρθει η σειρά του
...........................................................................................................
Οι παίκτες δεν μπορούν να αρνηθούν να παίξουν δυο φορές
..........................................................................................................
Οι παίκτες μπορούν να ζητήσουν αντικατάσταση γραμμάτων
.........................................................................................................
Οι παίκτες δεν μπορούν να βγάλουν ένα γράμμα που έχουν τοποθετήσει
........................................................................................................
Αυτός που βαθμολογεί έχει τη δυνατότητα να πάρει μέρος και στο παιχνίδι
..........................................................................................................