Τρίτη 10 Φεβρουαρίου 2009

ΔΙΑΙΡΕΣΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΕ ΟΜΩΝΥΜΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ

Να θυμάσαι πάντα:

Για να διαιρέσεις δύο κλάσματα:
  • τα κάνεις πρώτα ομώνυμα(αν βέβαια δεν είναι)
  • διαιρείς τους αριθμητές τους
Παράδειγμα: 1/2 : 1/4 = 2/4 : 1/4 = 2 : 1 = 2

Με μια διαίρεση μέτρησης βρίσκεις πόσες φορές "χωράει" μια μικρότερη ποσότητα σε μια μεγαλύτερη.

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

1. Να κάνεις τις παρακάτω πράξεις:

35/100 : 7/100

18/24 : 1/4

2/3 : 1/6
4 : 2/5

2. Αφού μετατρέψεις τους δεκαδικούς σε κλάσματα να κάνεις τις πράξεις:

10,5 : 3,5

3 : 0,15

4,8 : 0,12

3. Ο κύριος Νίκος έβαλε ένα επαναληπτικό τεστ στα Μαθηματικά διάρκειας 20 λεπτών.
α. Να εκφράσεις με κλάσμα τη διάρκεια του τεστ.
β. Να βρεις πόσους μαθητές θα μπορέσει να εξετάσει ατομικά στο συγκεκριμένο τεστ σε 6 ώρες και 20 λεπτά, αν εξετάζεται ένας ένας μαθητής στο συγκεκριμένο τεστ.