Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου 2009

ΙΣΟΕΜΒΑΔΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ

Ισοεμβαδικά λέγονται τα σχήματα που έχουν το ίδιο εμβαδόν.
Για να βρεις το εμβαδόν ενός συνθέτου σχήματος, προσπαθείς να το χωρίσεις σε άλλα επιμέρους μικρότερα σχήματα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

1. Ποια γεωμετρικά σχήματα έχουν το ίδιο εμβαδόν με το αρχικό;................

2. Βρες την περίμετρο και το εμβαδόν των παρακάτω σχημάτων:

α) Σχήμα ΑΒΓΔΕΖ β)Σχήμα ΗΘΙΚΛΜ


Περίμετρος:........... Περίμετρος:.........


Εμβαδόν: .............. Εμβαδόν: .............

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΜΕ ΤΑΓΚΡΑΜ ΚΛΙΚ