Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου 2009

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΤΗΣ ΓΗΣ

Διάβρωση είναι το σύνολο των φυσικών και χημικών φαινομένων που προκαλούν αλλαγές στο έδαφος καταστρέφοντας τα πετρώματα και μεταφέροντας τα κατάλοιπά τους. Κύριοι παράγοντες της διάβρωσης είναι το νερό και ο άνεμος.
Η διάβρωση που οφείλεται στο νερό ονομάζεται υδάτινη διάβρωση, ενώ όσες αλλαγές στην επιφάνεια της γης οφείλονται στον άνεμο αποτελούν την αιολική διάβρωση.

Εδώ δες τη διάβρωση που προκαλεί στο έδαφος ένα ποτάμι

Εδώ τις αλλοιώσεις των βράχων από τον αέρα και τη διαμόρφωση ενός τοπίου

Στην Ελλάδα, ένας από τους σπουδαιότερους παράγοντες της διάβρωσης του εδάφους είναι η υποβάθμιση των δασών και των δασικών εκτάσεων. Αυτή οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στις παρεμβάσεις του ανθρώπου στο περιβάλλον( πυρκαγιές, υπερβόσκηση, παράνομη υλοτομία, επέκταση πόλεων κλπ)


Δες στο παρακάτω βίντεο γιατί στην περιοχή του καμένου δάσους θα παρατηρηθεί έντονη διάβρωσηΠροσχωσιγενές έδαφος είναι το έδαφος που σχηματίζεται από τη μεταφορά χωμάτων, λάσπης ή άλλων υλικών, τα οποία έχουν μεταφερθεί από τα τρεχούμενα νερά ενός ποταμού. Τα προσχωσιγενή εδάφη είναι ιδιαίτερα γόνιμα για όλες τις καλλιέργειες. Στην παρακάτω εικόνα στο Δέλτα του Νέστου διακρίνουμε τα προσχωσιγενή εύφορα εδάφη τριγύρω του.
Ένα από τα σύγχρονα προβλήματα που δημιούργησε ο άνθρωπος με τις δραστηριότητές του είναι και η όξινη βροχή. Κύριο αίτιο για το σχηματισμό της είναι το διοξείδιο του θείου που βγαίνει από τα εργοστάσια που χρησιμοποιούν ορυκτά καύσιμα, καθώς και τα οξείδια του αζώτου που περιέχονται κυρίως στα καυσαέρια των αυτοκινήτων. Αυτές οι ενώσεις αντιδρούν με το οξυγόνο και τους υδρατμούς της ατμόσφαιρας και σχηματίζουν θειικό και νιτρικό οξύ αντίστοιχα τα οποία στη συνέχεια διαλυμένα στη βροχή προσβάλλουν το έδαφος, το νερό, τα φυτά, τα ζώα, τα κτίρια, όλα.