Τετάρτη, 7 Οκτωβρίου 2009

ΛΟΓΙΑ ΘΗΛΥΚΑ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΣΕ -Η ΚΑΙ ΣΕ -ΟΣ

Τα αρχαιόκλιτα θηλυκά σε -η έχουν δύο τύπους στη γενική ενικού(-ης,-εως). Πρόσεξε την ονομαστική, αιτιατική και κλητική του πληθυντικού αριθμού που γράφεται με -ει
Επίσης πρόσεξε τα προπαροξύτονα σε -η, που ο τόνος στον πληθυντικό αριθμό κατεβαίνει σε όλες τις πτώσεις:Τα αρχαιόκλιτα προπαροξύτονα θηλυκά σε -ος κατεβάζουν τον τόνο στη γενική ενικού και γενική και αιτιατική πληθυντικού

Δες και θυμήσου από πέρσι πώς κλίνεται η οδός ΚΛΙΚ