Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2009

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ,ΟΡΥΚΤΟΙ ΑΝΘΡΑΚΕΣ Ή ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ;

Τα ορυκτά καύσιμα(πετρέλαιο, ορυκτοί άνθρακες, φυσικό αέριο) είναι μη ανανεώσιμοι φυσικοί πόροι και η υπερεκμετάλλευσή τους θα οδηγήσει στην εξάντλησή τους. Δες στο παρακάτω διάγραμμα τη σύγκριση των ορυκτών καυσίμων καθώς και όλα τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά τους.
Παρά τα πλεονεκτήματα των ορυκτών ανθράκων(αποθέματα) και του φυσικού αερίου(φιλικό προς το περιβάλλον), το πετρέλαιο εξακολουθεί σήμερα να χρησιμοποιείται ευρύτατα και να είναι και στην Ελλάδα η πρώτη πηγή ενέργειας