Πέμπτη 15 Οκτωβρίου 2009

ΜΟΡΦΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ

Χαρακτηριστικό στοιχείο της οικογένειας είναι η μορφή της. Και είναι διαφορετικές οι μορφές των οικογενειών, γιατί εξαρτώνται από τον αριθμό των μελών της, τις οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες και την παράδοση, τα ήθη και τα έθιμα ενός τόπου. Συγκεκριμένα:

Απαραίτητο στοιχείο για την σωστή λειτουργία μιας οικογένειας είναι η οργάνωσή της. Μοιράζονται δηλαδή τα μέλη της οικογένειας τους ρόλους και τους τρόπους συμπεριφοράς .Δηλαδή, οι γονείς φροντίζουν τα παιδιά για τις ανάγκες τους και τα παιδιά αγαπούν και σέβονται τους γονείς τους. Κανόνες συμπεριφοράς πρέπει να διέπουν τα μέλη της οικογένειας προς τα άλλα μέλη αυτής.
Κάθε πρόσωπο μπορεί να έχει και διαφορετικούς ρόλους. Π. χ. και γονιός αλλά και μέλος διαφόρων συλλόγων ή τα παιδιά ταυτόχρονα και μέλη αθλητικών ομάδων, χορωδίας κλπ
Και βέβαια η θέση κάθε μέλους της οικογένειας έχει αλλάξει στη σύγχρονη εποχή σε σχέση με τους προηγούμενους αιώνες. Απουσιάζει ο διαχωρισμός των ρόλων, αυξάνεται συνεχώς η εργασία της γυναίκας εκτός σπιτιού, ο χρόνος παραμονής των μελών της οικογένειας μέσα στο σπίτι ολοένα ελαττώνεται λόγω των πολλών υποχρεώσεων της έξω από αυτό και η μορφή της παραδοσιακής αγροτικής πολύτεκνης οικογένειας αλλάζει και γίνεται πυρηνικού τύπου δηλαδή γονείς και παιδιά(το πολύ τρία) που ανατρέφουν.
Οικογένειες και ελληνικός κινηματογράφος
Δες τις παρακάτω σκηνές ελληνικών ταινιών και προσπάθησε να αναγνωρίσεις σε τι μορφή οικογένειας αναφέρονται ή "πάει" να δημιουργηθεί.