Τρίτη 6 Οκτωβρίου 2009

ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ-ΕΝΑ ΠΟΛΥΤΙΜΟ ΑΕΡΙΟ

Το φυσικό αέριο δημιουργήθηκε όπως και το πετρέλαιο. Δηλαδή πριν εκατομμύρια χρόνια καταπλακώθηκαν διάφοροι φυτικοί και ζωικοί μικροοργανισμοί από λάσπη, άμμο κλπ και σε συνθήκες υψηλής θερμοκρασίας και πίεσης μετασχηματίστηκαν σε μίγματα υδρογονανθράκων, δηλαδή πετρέλαιο και φυσικό αέριο.Το φυσικό αέριο έχει λιγότερα άτομα άνθρακα στο μόριό του σε σχέση με το πετρέλαιο και κύριο συστατικό του είναι το μεθάνιο. Περιέχει ακόμα σε μικρότερες ποσότητες αιθάνιο, προπάνιο και βουτάνιο.
Η άντληση του φυσικού αερίου γίνεται στις ίδιες περιοχές που υπάρχει και το πετρέλαιο σε βάθος 1.500-3.500 μ. αν και σε ορισμένες περιοχές φτάνει και τα 10.000 μ.
Το φυσικό αέριο μεταφέρεται είτε με αγωγούς είτε με δεξαμενόπλοια, όπως ακριβώς δηλαδή και το πετρέλαιο. Στην περίπτωση που πρέπει να μεταφερθεί με δεξαμενόπλοια τότε γίνεται -με ειδική επεξεργασία -υγρό, για να μειωθεί ο όγκος του και να μεταφερθεί όσο γίνεται μεγαλύτερη ποσότητα.

Η Ελλάδα προμηθεύεται φυσικό αέριο από την Αλγερία. Ακόμη κατασκευάζεται και μεγάλος αγωγός Μπουργκάς - Αλεξανδρούπολη, ο οποίος θα μεταφέρει φυσικό αέριο από τη Ρωσία. Έτσι προωθείται και στην Ελλάδα η σύνδεση κατοικιών με το δίκτυο φυσικού αερίου, ώστε να χρησιμοποιηθεί για θέρμανση και κάλυψη οικιακών ενεργειακών αναγκών.
Στην μεταφορά μέσω Ρωσίας θα γίνει με δίκτυο αγωγών που είναι σχεδόν έτοιμο ενώ μέσω Αλγερίας γίνεται εδώ και πολλά χρόνια μέσω δεξαμενόπλοιων που φθάνει υγροποιημένο(LNG)


και αποθηκεύεται στο νησί Ρεβυθούσα, δυτικά των Αθηνών, κοντά στα Μέγαρα.Στην Ελλάδα το δίκτυο παροχής δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί. Έτσι πολλές περιοχές της χώρας μας ακόμα στερούνται της χρήσης του. Σιγά σιγά όμως αναμένεται να χρησιμοποιείται ολοένα και περισσότερο από τις οικογένειες και να αντικαταστήσουν τους καυστήρες θέρμανσης αλλά και τις ηλεκτρικές συσκευές.


Στις εγκαταστάσεις φυσικού αερίου τοποθετείται μετρητής που μετρά την ποσότητα που εισέρχεται και στον οποίο υπάρχει η δυνατότητα διακόπτη που να κλείνει την παροχή.
Τα πλεονεκτήματα της χρήσης φυσικού αερίου πολλά:

  • Μείωση της εξάρτησης από το πετρέλαιο. Η τιμή του πετρελαίου αυξάνεται πολύ συχνά λόγω της έκρυθμης κατάστασης στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής, με συνέπεια την αύξηση της τιμής των περισσότερων προϊόντων και τη μείωση της βιομηχανικής παραγωγής με πολλαπλές κοινωνικές επιπτώσεις.
  • Εξοικονόμηση ενέργειας. Με την υποκατάσταση της ηλεκτρικής ενέργειας από το φυσικό αέριο στις οικιακές και εμπορικές χρήσεις, θα αποφευχθούν οι απώλειες που παρατηρούνται κατά την παραγωγή και μεταφορά της ηλεκτρικής ενέργειας.
  • Προστασία του περιβάλλοντος. Το φυσικό αέριο είναι η καθαρότερη πηγή ενέργειας μετά τις ανανεώσιμες μορφές. Τα μεγέθη των εκπεμπόμενων ρύπων είναι σαφώς μικρότερα σε σχέση με τα συνήθη καύσιμα και συνεπώς περιορίζεται η ατμοσφαιρική ρύπανση
  • Είναι ασφαλές, σε αντίθεση με το υγραέριο είναι ελαφρύτερο του αέρα. Έτσι σε περίπτωση διαρροής, διαχέεται στο χώρο και ο κίνδυνος έκρηξης περιορίζεται.
Παλιότερα στην Αθήνα υπήρχε ένα μικρό δίκτυο αερίου που παραγόταν από λιθάνθρακες(φωταέριο) και το εργοστάσιο επεξεργασίας του βρισκόταν στο Βοτανικό, στην περιοχή που σήμερα λέγεται Γκάζι. Ξεκίνησε τη λειτουργία του το 1862 και έκλεισε το 1984 αφού ήταν παλιάς τεχνολογίας και ρύπανε την ατμόσφαιρα. Σήμερα λειτουργεί ως πολιτιστικό κέντρο του Δήμου Αθηναίων.