Τετάρτη 28 Οκτωβρίου 2009

ΔΙΑΙΡΕΤΕΣ ΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΥ - Μ.Κ.Δ. ΑΡΙΘΜΩΝ

Για να βρούμε το Μ.Κ.Δ. δύο ή περισσοτέρων αριθμών αρκεί να πάρουμε το μικρότερο και να ελέγξουμε αν διαιρεί τους υπόλοιπους. Αν τους διαιρεί τότε αυτός είναι ο Μ.Κ.Δ.
π. χ. οι αριθμοί 2, 4, 8 έχουν σαν Μ.Κ.Δ. το 2 γιατί διαιρεί όλους τους υπόλοιπους αριθμούς

Αν όμως ο μικρότερος δε διαιρεί τους υπόλοιπους τότε τον διαιρούμε με το 2. Όταν ο αριθμός που προκύπτει, διαιρεί τους άλλους ακριβώς, είναι ο Μέγιστος Κοινός Διαιρέτης των αριθμών αυτών.
Αν δεν τους διαιρεί, διαιρούμε το μικρότερο από τους δοσμένους με το 3 κ.ο.κ.
  • Ένας πρακτικός τρόπος είναι επίσης ο εξής:
Βάζεις στη σειρά τους αριθμούς που θες να βρεις το Μ.Κ.Δ.
Στη συνέχεια γράφεις από κάτω τον μικρότερο και κάτω από τους άλλους γράφεις το υπόλοιπο της διαίρεσης με αυτόν τον αριθμό
Συνεχίζεις το ίδιο έως ότου βρεθεί μόνο ένας αριθμός(πλην των 0)όπου θα είναι και ο Μ.Κ.Δ.
π. χ. στους παρακάτω αριθμούς(12,8,30)ο Μ.Κ.Δ. είναι το 2

και στους παρακάτω(30,45,50)ο 5

Κάνε πρακτική εξάσκηση. ΚΛΙΚ