Πέμπτη 22 Οκτωβρίου 2009

ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΕΚΑΔΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

Διαδραστική κατανόηση στρογγυλοποίησης στo εκατοστό και στη δεκάδα ΚΛΙΚ

Στρογγυλοποίηση στη χιλιάδα ΚΛΙΚ(internet explorer)

Στρογγυλοποίηση στο δέκατο ΚΛΙΚ

Στρογγυλοποίηση στο εκατοστό ΚΛΙΚ

Στρογγυλοποίησε στο κοντινότερο άθροισμα ΚΛΙΚ

Στρογγυλοποίησε στην κοντινότερη διαφορά ΚΛΙΚ

ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΜΝΗΜΗ

Στρογγυλοποίησε στην πλησιέστερη χιλιάδα ΚΛΙΚ

Στρογγυλοποίησε στο πλησιέστερο εκατοστό ΚΛΙΚ

ΚΡΕΜΑΛΑ

Στρογγυλοποίησε στη κοντινότερη χιλιάδα ΚΛΙΚ

Στρογγυλοποίηση για γέλια!!