Τρίτη 20 Οκτωβρίου 2009

Η ΓΕΦΥΡΑ ΡΙΟΥ-ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ

H Γέφυρα του Ρίου - Αντίρριου είναι η πιο μεγάλη γέφυρα στον κόσμο στο είδος της, με μια αιωρούμενη εξέδρα, που ξεπερνά τα δύο χιλιόμετρα.

Ένα σύμβολο της Ελλάδας του 21ου αιώνα, η Γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου, έμπνευση του Μεσολογγίτη Πρωθυπουργού Χαρίλαου Τρικούπη και ιστορικός πόθος γενεών και γενεών Ελλήνων, από τις 12 Αυγούστου 2004 εξυπηρετεί καθημερινά χιλιάδες οχήματα.


Επίσης, τα φυσικά χαρακτηριστικά των Στενών παρουσιάζουν ένα μοναδικό συνδυασμό αντίξοων συνθηκών που καθιστούν το έργο μοναδικό:
Βάθος θάλασσας ως και 65 μέτρα, πυθμένας μειωμένων αντοχών, έντονη σεισμική δραστηριότητα και πιθανές τεκτονικής κινήσεις.

Η γέφυρα αποτελείται από:μια καλωδιωτή γέφυρα με τέσσερις πυλώνες. Τα ανοίγματα έχουν μήκος 286 μέτρα, 560 μέτρα, 560 μέτρα, 560 μέτρα και 286 μέτρα,δύο γέφυρες πρόσβασης, μήκους 392 μέτρων στην πλευρά του Ρίου και 239 μέτρων στην πλευρά του Αντιρρίου.


  • Βρες το μήκος της καλωδιωτής γέφυρας.
  • Υπολόγισε πόσα Ευρώ θα έδινε την εβδομάδα ένα τετραξονικό φορτηγό στα διόδια αν πήγαινε τις εργάσιμες μέρες δρομολόγιο πάνω από τη γέφυρα. ΚΛΙΚ
  • Λύσε το σταυρόλεξο ΚΛΙΚ
  • Λύσε το κρυπτόλεξο ΚΛΙΚ