Τετάρτη 14 Οκτωβρίου 2009

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΚΑΙ ΜΗ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Οι πηγές ενέργειας που δεν εξαντλούνται με τη χρήση, αλλά ανανεώνονται συνεχώς από μόνες τους λέγονται ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αντίθετα, αυτές που τα αποθέματά τους θα τελειώσουν κάποια στιγμή ονομάζονται μη ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
Στην Ελλάδα το 25% της ηλεκτρικής ενέργειας εξασφαλίζεται από υδροηλεκτρικά εργοαστάσια. Αντίθετα η χρήση της βιομάζας είναι η πιο περιορισμένη. Επίσης και η ηλιακή ενέργεια αξιοποιήθηκε αρκετά τα τελευταία χρόνια ιδίως με τη χρήση ηλιακού θερμοσίφωνα και φωτοβολταϊκών συστημάτων. Αναπτύχθηκαν επίσης τα τελευταία χρόνια και ιδίως σε νησιά τα αιολικά πάρκα. Τέλος δεν έχει αξιοποιηθεί όπως θα έπρεπε η γεωθερμική ενέργεια αν και η Ελλάδα διαθέτει πολλές γεωθερμικές πηγές.

Δες σε κινούμενες εικόνες (πατώντας τα βελάκια) πώς λειτουργεί ο ηλιακός θερμοσίφωνας, την αιολική ενέργεια και αιολικά πάρκα, την ενέργεια του νερού και τη βιομάζα

ΠΑΙΧΝΙΔΙ - HONOLOKO

Ένα online παιχνίδι του περιβάλλοντος στο οποίο οι παίκτες πρέπει να πλοηγηθούν σε ένα φανταστικό νησί. Στην πορεία, έχουν να κάνουν επιλογές σχετικά με τη χρήση της ενέργειας, των μεταφορών, κλπ, η επίπτωση στο περιβάλλον. Διατίθεται σε περισσότερες από 20 ευρωπαϊκές γλώσσες


Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας ΚΛΙΚ