Κυριακή 11 Οκτωβρίου 2009

ΕΝΑΣ ΞΕΝΩΝΑΣ ΣΤΗΝ ΠΙΝΔΟ

Οι παρακάτω εικόνες θα σε βοηθήσουν για να βάλεις σε σωστή σειρά τις παραγράφους του κειμένου από την άσκηση 1 του τετραδίου εργασιών.Το κείμενο αναφέρεται σε παραδοσιακό ξενώνα σε χωριό του νομού Ιωαννίνων. Συγκεκριμένα, είναι οι Φραγκάδες, χωριό των Ζαγοροχωρίων. Στους Φραγκάδες διαθέτει σπίτι και το μεγαλύτερο πολιτικό πρόσωπο της χώρας μας. Ξέρεις για ποιον πρόκειται;

Στην παρακάτω εικόνα βλέπεις και το συγκεκριμένο σπίτι. Να το περιγράψεις(μαζί με τον περίγυρο χώρο), χρησιμοποιώντας όσα περισσότερα επίθετα μπορείς καθώς και λέξεις ή φράσεις που φανερώνουν τόπο.


Δραστηριότητα:
Αφού δεις τις εικόνες(με κλικ επάνω μεγεθύνονται)περίγραψε την εξωτερική και την εσωτερική εμφάνιση καθώς και τη θέα του παραδοσιακού ξενώνα ΚΛΙΚ