Πέμπτη 29 Οκτωβρίου 2009

ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΕΙ Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

Στην οικογένεια πολλές φορές είναι δυνατόν να δημιουργηθούν δυσκολίες. Αυτές μπορεί να είναι εσωτερικές δηλ. έλλειψη επικοινωνίας ανάμεσα στα μέλη ή κάποιο σοβαρό πρόβλημα υγείας αλλά και εξωτερικές δηλ. η ανεργία, τα οικονομικά προβλήματα,η αδυναμία ένταξης στην τοπική κοινωνία ή μια ξαφνική καταστροφή(οικονομική, χαμού προσώπου κλπ)
Για να αντιμετωπιστούν τυχόν τέτοιες δυσκολίες θα πρέπει τα μέλη της να είναι ενωμένα, να δείχνουν διάθεση συνεργασίας, να συζητούν μεταξύ τους και να κατανοούν και να βοηθούν ο ένας τον άλλο.
Συμβαίνει κάτι τέτοιο στην παρακάτω σκηνή; Τι θα έπρεπε να κάνει το ζευγάρι;Ωστόσο είναι περιπτώσεις που οι δυσκολίες δεν ξεπερνιούνται και δεν αντιμετωπίζονται μόνο από τα μέλη της οικογένειας(συνεχείς καβγάδες, συγκρούσεις, διαζύγιο)


Τότε για την αντιμετώπιση παρόμοιων προβλημάτων υπάρχουν φορείς και υπηρεσίες , όπως είναι οι οικογενειακοί σύμβουλοι, τα συμβουλευτικά κέντρα στήριξης της οικογένειας κ.ά. στα οποία μπορούν να καταφεύγουν τα μέλη της οικογένειας προκειμένου να βοηθηθούν.

Η Πολιτεία πρέπει να βοηθά τέτοιες περιπτώσεις και όταν πρόκειται για εξωτερικούς παράγοντες (ανεργία κλπ) να συνδράμει με μέτρα πρόνοιας όπως π. χ. κρατικά επιδόματα(επίδομα ανεργίας κλπ) ή εύρεση εργασίας κλπ.
Όταν πάλι πρόκειται για εσωτερικά προβλήματα (βία κλπ), τότε αναζητείται λύση με βάση τους νόμους που έχει θεσπίσει το κράτος, δηλ. το Οικογενειακό Δίκαιο( νόμοι που αφορούν την οικογένεια, όπως για διαζύγιο, διατροφή, υιοθεσία κλπ)

Δες άρθρα που αφορούν το Οικογενειακό Δίκαιο ΚΛΙΚ