Τρίτη 6 Οκτωβρίου 2009

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΕΠΙΘΕΤΑ-ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ

ΚΛΙΚ

ΚΛΙΚ

Τα αριθμητικά ουσιαστικά είναι αφηρημένα περιληπτικά ουσιαστικά και σχηματίζονται από τα απόλυτα αριθμητικά με τις καταλήξεις -αριά, -άδα(τριανταριά, δεκάδα).