Τετάρτη 14 Οκτωβρίου 2009

ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕ ΜΕΙΚΤΕΣ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣΟ μπαμπάς της Σοφίας, για να αγοράσει δύο ίδια παιχνίδια γι αυτήν και το δίδυμο αδελφό της, έδωσε στο κατάστημα παιχνιδιών 4 χαρτονομίσματα των 5 Ευρώ, 5 κέρματα των 2 Ευρώ, 4 κέρματα του 1 Ευρώ, 8 κέρματα των 0,50 λεπτών και 10 κέρματα των 0,20 λεπτών. Πόσα Ευρώ κόστιζε το κάθε παιχνίδι; (Να το λύσεις, αφού σχηματίσεις αριθμητική παράσταση)
Απάντηση:...................

Εκτύπωσε και λύσε τις ασκήσεις ΚΛΙΚ