Τετάρτη 10 Φεβρουαρίου 2010

ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΩΣ ΑΝΑΛΟΓΑ Η ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ ΠΟΣΑ


Προβλημα: 20 παιδιά του σχολείου μας, πήγαν το καλοκαίρι στην κατασκήνωση στο Γομάτι Χαλκιδικής. Τα τρόφιμα που είχαν ήταν για 10 μέρες. Την άλλη μέρα όμως ήρθαν ακόμα 80 παιδιά. Για πόσες μέρες τώρα θα έχουν τρόφιμα;
Αφού ήρθαν πολύ περισσότερα παιδιά σε πόσες ημέρες θα τελειώσουν τα τρόφιμα; σε λιγότερες ή περισσότερες; Τα ποσά αυτά λέγονται αντιστρόφως ανάλογα:Άρα λοιπόν μπορείς τώρα να διακρίνεις πότε δυο ποσά είναι ανάλογα και πότε αντιστρόφως ανάλογα; Σκέψου τρεις περιπτώσεις με αντιστρόφως ανάλογα ποσά