Δευτέρα 15 Φεβρουαρίου 2010

ΠΩΣ ΒΡΙΣΚΟΥΜΕ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ, ΡΗΜΑ ΚΑΙ ΤΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ ΤΟΥ

ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ ΚΛΙΚ

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΑ & ΑΜΕΤΑΒΑΤΑ ΡΗΜΑΤΑ - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΛΙΚ

Τα μεταβατικά ρήματα παίρνουν ένα αντικείμενο και λέγονται μονόπτωτα ή δύο αντικείμενα οπότε λέγονται δίπτωτα. Στα δίπτωτα ρήματα το ένα αντικείμενο λέγεται άμεσο και είναι συνήθως σε αιτιατική και απαντάει στην ερώτηση "τι;", ενώ το άλλο λέγεται έμμεσο και είναι συνήθως σε πτώση γενική, δείχνει πρόσωπο και απαντάει στην ερώτηση "σε ποιον" ή μερικές φορές σε αιτιατική και απαντάει στην ερώτηση "ποιον".

Παραδείγματα:
  • Ο Σοφοκλής διαβάζει εφημερίδα (άμεσο αντικείμενο)
  • Η Νεφέλη μου είπε ένα μυστικό (έμμεσο αντικείμενο, άμεσο αντικείμενο)
Σημ. Βεβαίως και μπορεί να έχουμε και περισσότερα αντικείμενα αν συνδέονται πολλές λέξεις με το "και", όπως επίσης μπορεί να έχουμε και αντικείμενα ολόκληρες προτάσεις (εξαρτημένες)

ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟ ΚΛΙΚ