Πέμπτη 25 Φεβρουαρίου 2010

ΒΡΙΣΚΩ ΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟΆρα όπως καταλαβαίνουμε με τρεις τρόπους μπορούμε να εκφράσουμε το ποσοστό ("μέρος")
  • Με το σύμβολο του ποσοστού(%)
  • Με δεκαδικό και
  • Με κλάσμα


Δες το και διαδραστικά

ΚΛΙΚ

Πώς μετατρέπουμε ποσοστό σε δεκαδικό:...και το αντίθετο:Πώς μετατρέπουμε ποσοστό σε κλάσμα

75% =...και το αντίθετο 3/4 =


ΠΑΙΧΝΙΔΙ

Κάνε τη σωστή αντιστοίχιση και εκτόξευσε τον Πύραυλο

ΚΛΙΚ

Για να βρούμε το ποσοστό ενός αριθμού. Π.χ. το 25% του 150
ή
πολλαπλασιάζουμε το κλάσμα 25/100 με το 150(25 . 150 : 100 = 37,5)
ή
πολλαπλασιάζουμε το δεκαδικό 0,25 με το 150(0,25 . 150 = 37,5)