Δευτέρα 22 Φεβρουαρίου 2010

ΠΩΣ ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ ΧΡΟΝΟ ΚΑΙ ΤΟΠΟ

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΟ ΛΟΓΟΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΠΟΥ ΣΤΟ ΛΟΓΟ

Όμοια τον τόπο μπορούμε να τον δηλώσουμε με διάφορες λέξεις, φράσεις, ή προτάσεις, όπως:
  • με προθέσεις
  • με επιρρήματα (τοπικά)ή επιρρηματικές φράσεις
  • με αιτιατικές
  • με αναφορικές προτάσεις που δείχνουν τόπο