Δευτέρα 22 Φεβρουαρίου 2010

ΟΙΚΙΑΚΕΣ... ΠΑΓΙΔΕΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ

Ατυχήματα στο σπίτι & στο σχολείοΤο Κέντρο Έρευνας και Πρόληψης Παιδικών Ατυχημάτων (ΚΕΠΠΑ) ιδρύθηκε με πρωτοβουλία του Ελληνικού Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων το Δεκέμβριο του 1991. Το ΚΕΠΠΑ εδρεύει στο Εργαστήριο Υγιεινής και Επιδημιολογίας της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Τα ατυχήματα είναι μέχρι στιγμής το πιο σοβαρό πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζουν τα παιδιά και οι ενήλικες έως 34 ετών. Σύμφωνα με τα στοιχεία του 2002, οι θάνατοι που οφείλονται σε ατύχημα ανέρχονται σε ποσοστό (του συνόλου των θανάτων) 8,3% στις ηλικίες 0-4 ετών, σε 38% στις ηλικίες 5-14 ετών, σε 73,5% στις ηλικίες 15-24 ετών και σε 56,5% στις ηλικίες 25-34 ετών

Επιπλέον, παρατηρείται πως οι θάνατοι από ατυχήματα σε απόλυτους αριθμούς, εκτός από τις ηλικίες έως 34 ετών, παρουσιάζουν δραστική αύξηση στις ηλικίες άνω των 55 ετώνΟ αριθμός των ατυχημάτων μπορεί να μειωθεί. Για να επιτευχθεί αυτό, όμως, απαιτείται διαρκής προσπάθεια, ενημέρωση του κοινού, προγράμματα και στρατηγικές δράσης και - όπου απαιτείται - θέσπιση σχετικής νομοθεσίας.

Ας σχολιάσουμε τις παρακάτω εικόνες:


ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Χωριστείτε σε 2 ομάδες(αγόρια - κορίτσια), διαχωρίστε τις τάξεις(Α΄- Β΄- Γ΄τα κορίτσια, Δ΄- Ε΄- ΣΤ΄τα αγόρια) και ζητήστε από τους μαθητές του σχολείου μας να απαντήσουν στο παρακάτω ερωτηματολόγιο. Συγκεντρώστε τα αποτελέσματα και όταν θα κάνουμε το κεφάλαιο των Μαθηματικών "Συλλογή και επεξεργασία δεδομένων", φτιάξτε τους στατιστικούς πίνακες, τα ποσοστά επί τοις εκατό (%) και τις ανάλογες ράβδους και "πίτες". Στη συνέχεια, βγάλτε και τα ανάλογα συμπεράσματα και αναρτήστε τα στον πίνακα ανακοινώσεων της τάξης.