Δευτέρα 22 Φεβρουαρίου 2010

ΛΕΞΕΙΣ ΠΟΥ ΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΕΝΩΜΕΝΕΣ ΣΕ ΜΙΑ ΛΕΞΗ

Με μία λέξη γράφονται:
  • τα αριθμητικά από το 13 έως το 19
  • οι αντωνυμίες: καθένας, καθεμία, καθένα, καθετί, κατιτί, οποιοσδήποτε, οσοδήποτε, οτιδήποτε
  • τα άκλιτα: καθεξής, καθαυτό, απεναντίας, απευθείας, αφότου, εξαιτίας, εξαρχής, καταγής, μολαταύτα, ολωσδιόλου, προπάντων, υπόψη, κατεξοχήν, κατευθείαν, μεμιάς, εντωμεταξύ, επιμέρους, επιπλέον, επιτόπου, εφάπαξ, εφόσον κλπ
  • το εμπρόθετο άρθρο στο (σε + το)