Δευτέρα 22 Φεβρουαρίου 2010

ΡΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΧΗΜΑΤΙΖΟΥΝ ΧΡΟΝΟΥΣ ΟΠΩΣ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Κάποια ρήματα σχηματίζουν τους χρόνους, όπως στα αρχαία ελληνικά, όπως:
  • συμβαίνει - συνέβαινε - θα συμβεί - συνέβη - έχει συμβεί
  • αναδεικνύομαι - αναδεικνυόμουν - θα αναδειχθώ - αναδείχθηκα - έχω αναδειχθεί
  • συλλαμβάνομαι - συλλαμβανόμουν - θα συλληφθώ - συνελήφθη(γ' πρόσωπο) - έχω συλληφθεί
  • εισάγομαι - εισαγόμουν - θα εισαχθώ - εισήχθηκα & εισήχθη(γ΄ενικό) - έχω εισαχθεί
κλπ.