Πέμπτη, 8 Απριλίου 2010

ΤΑΞΙΝΟΜΩ ΔΕΔΟΜΕΝΑ - ΕΞΑΓΩ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Για να αξιοποιήσουμε δεδομένα, ακολουθούμε τα παρακάτω βήματα:Ας κάνουμε την πρώτη άσκηση του τετραδίου εργασίας χρησιμοποιώντας το υπολογιστικό φύλλο Microsoft Office Excel


Γράφουμε στη στήλη Α το "Γ-Δη" και βάζοντας τον κέρσορα στην κάτω δεξιά γωνία του κουτιού Α4(γίνεται μαύρος σταυρός), σέρνουμε τον κέρσορα έως το κουτάκι Ε4(αφού 5 είναι τα Γ-Δη στον πίνακα καταγραφής)Έτσι θα δούμε ότι πέρασε 5 φορές το "Γ-Δη". Γράφουμε στο κουτάκι F4 το "Γ-Ψω" και κάνουμε το ίδιο όπως παραπάνω έως το κουτάκι Ι4Κάνουμε τα ίδια και για τα άλλα δεδομένα που έχουμε και έτσι καταγράφουμε όλα σε μια σειρά:Στη συνέχεια και σε κάποια κουτάκια από κάτω παρουσιάζουμε τη συχνότητα εμφάνισης του καθενός:Ακολούθως, επιλέγουμε μόνο τα είδη και τη συχνότητα που εμφανίζονται( για να επιλεγούν και οι δυο στήλες κρατάμε πατημένο το πλήκτρο "Ctrl") και επιλέγουμε Εισαγωγή και Γράφημα:Στον οδηγό γραφημάτων που εμφανίστηκε επιλέγουμε "Στήλες" και πατάμε "Επόμενο":


Ξανά "Επόμενο" και στο 3ο βήμα γράφουμε τον τίτλο του γραφήματος. Έστω: "Είδος πρωινού που τρώνε οι μαθητές":Επιλέγουμε στο τελευταίο βήμα "ως αντικείμενο στο φύλλο 1" και έχουμε και το γράφημα μαζί με τα άλλα δεδομένα έτοιμο: