Πέμπτη, 8 Απριλίου 2010

ΠΛΑΓΙΟΣ ΛΟΓΟΣ-ΕΥΘΥΣ ΛΟΓΟΣ-ΠΑΡΑΤΑΚΤΙΚΗ & ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ-ΑΣΥΝΔΕΤΟ ΣΧΗΜΑ

Πλάγιος και Ευθύς λόγος ΚΛΙΚ

Παρατακτική & Υποτακτική σύνδεση
ΚΛΙΚ

Ασύνδετο
σχήμα ΚΛΙΚ