Τρίτη, 5 Οκτωβρίου 2010

MIA NEA ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ, Η ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ


Η επικράτηση του Φλάβιου Βαλέριου Αυρήλιου Κωνσταντίνου (όπως ήταν το ολοκληρωμένο όνομά του) έφερε την ενότητα στην αυτοκρατορία.
Κατάλαβε ότι δε μπορούσε να διοικηθεί το κράτος από τη Ρώμη αφού
ήταν μακρυά από τα σύνορα της Ανατολής, όπου και οι περισσότεροι εχθροί και ήταν επίσης έντονα συνδεδεμένη με την παλιά θρησκεία και τους διωγμούς των χριστιανών.
Έτσι αποφάσισε να μεταφέρει την πρωτεύουσα στο Βυζάντιο και να στηρίξει το χριστιανισμό
Στη νέα πρωτεύουσα έδωσε το όνομα "Νέα Ρώμη" αλλά επικράτησε το όνομα Κωνσταντινούπολη από τον ιδρυτή της και έπειτα απλά Πόλη
  • Η θέση της ήταν σπουδαία, αφού ήταν στο σημείο που ενώνονταν η Ευρώπη με την Ασία και ο Εύξεινος Πόντος με το Αιγαίο και από κει ξεκινούσαν όλοι οι εμπορικοί δρόμοι για την Ανατολή. Επίσης με την Εγνατία οδό συνδέονταν και με τη Ρώμη. Επίσης ο Κεράτιος κόλπος σχημάτιζε φυσικό λιμάνι κατάλληλο για την εμπορική κίνηση της πόλης

  • Τα προϊόντα που έρχονταν από την Ανατολή και κατευθύνονταν στη Ρώμη τώρα θα συγκεντρώνονταν στην Πόλη. 

  • Στις ανατολικές επαρχίες κατοικούσαν κυρίως ελληνόφωνοι πληθυσμοί και ήταν κυρίως χριστιανοί
  • Αυτοί συμπαθούσαν τον Κωνσταντίνο αλλά ιδιαίτερα τη μητέρα του την Ελένη που ήταν Ελληνίδα (από το Δρέπανο Βιθυνίας) και χριστιανή.


Βλέποντας το παρακάτω σχεδιάγραμμα απάντησε:

Γιατί ο Κων/νος αποφάσισε να αλλάξει την πρωτεύουσα της αυτοκρατορίας και ποια τα πλεονεκτήματα της νέας πρωτεύουσας;Μπορείς να σκεφτείς ποια γλώσσα θα μάθαιναν οι νέοι κάτοικοι της Κωνσταντινούπολης; γιατί ; Γίνεται κάτι ανάλογο σήμερα και από ποιους;