Δευτέρα 11 Ιανουαρίου 2010

ΠΩΣ ΞΕΧΩΡΙΖΟΥΜΕ ΑΠΛΗ ΑΠΟ ΕΠΑΥΞΗΜΕΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ

Απλή πρόταση είναι αυτή που έχει:
  • υποκείμενο και ρήμα αμετάβατο
  • υποκείμενο, συνδετικό ρήμα και κατηγορούμενο
  • υποκείμενο, ρήμα και αντικείμενο
Επαυξημένη είναι αυτή που έχει εκτός από τους κύριους όρους της πρότασης( υποκείμενο, ρήμα, αντικείμενο, κατηγορούμενο) και κάποιον επιπλέον προσδιορισμό ή προσδιορισμούς είτε στο όνομα είτε στο ρήμα( επίθετα, επιρρήματα, εμπρόθετες φράσεις κλπ)

Παράδειγμα:

Τα παιδιά της ΣΤ΄τάξης παίζουν ( απλή πρόταση)
Τα παιδιά της ΣΤ΄τάξης παίζουν στην αυλή του σχολείου πολύ ( επαυξημένη)