Τρίτη 12 Ιανουαρίου 2010

ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ Ο ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΕΙΝΑΙ ΜΕΙΩΤΕΟΣ Ή ΑΦΑΙΡΕΤΕΟΣΠΡΟΣΟΧΗ: ΑΛΛΟ ΜΕΙΩΤΕΟΣ, ΑΛΛΟ ΑΦΑΙΡΕΤΕΟΣ

Στις εξισώσεις πρόσθεσης είχαμε πει ότι ο άγνωστος είτε είναι στη θέση του ενός ή του άλλου προσθετέου κάνουμε αφαίρεση του γνωστού προσθετέου από το άθροισμα.
Δεν ισχύει όμως το ίδιο και στις εξισώσεις αφαίρεσης. Εδώ παίζει ρόλο σε ποια θέση είναι ο άγνωστος. Άλλο κάνουμε όταν είναι στο μειωτέο(πρόσθεση) και άλλο στον αφαιρετέο(αφαίρεση).

Να και ανάλογα παραδείγματα:


Η ΣΤ΄τάξη έδωσε από το ταμείο της 14 Ευρώ για να αγοράσει υλικό για τα Χριστούγεννα και έμειναν 35 Ευρώ. ( χ - 14 = 35 Ευρώ)
Το ίδιο έκανε και η Ε΄τάξη. Από τα 46 Ευρώ που είχε, έδωσαν ένα ποσό , αγόρασαν υλικό και έμειναν 16 Ευρώ( 46 - χ = 16)
Όπως παρατηρείς στην α΄περίπτωση ο άγνωστος βρίσκεται στη θέση του μειωτέου. Για να τον βρούμε προσθέτουμε στη διαφορά τον αφαιρετέο( χ =35 + 14 , χ = 49 Ευρώ) Στη β΄περίπτωση ο άγνωστος βρίσκεται στη θέση του αφαιρετέου. Για να τον βρούμε αφαιρούμε από το μειωτέο τη διαφορά ( χ = 46 - 16 , χ= 30 Ευρώ) Τι λες, σε μια εξίσωση αφαίρεσης μπορούμε να έχουμε αφαιρετέο 0; πότε; μειωτέο 0; γιατί;