Τρίτη 26 Ιανουαρίου 2010

ΛΟΓΟΣ ΔΥΟ ΜΕΓΕΘΩΝ


  • Άρα με βάση τα παραπάνω μπορείς να σκεφτείς πόσους λόγους μπορείς να φτιάξεις με δυο μεγέθη;
  • Τι λες; παίζει ρόλο ποιο μεγεθος θα είναι ο αριθμητής και ποιο ο παρονομαστής για να φτιάξεις ένα λόγο;
Ας δούμε ένα παράδειγμα:

Ο Σοφοκλής αγόρασε γάντια και φόρμα για να είναι σούπερ τερματοφύλακας στον κυριακάτικο αγώνα που θα δώσει η ομάδα του και έδωσε 56 Ευρώ. Τα γάντια στοίχιζαν 16 Ευρώ. Να βρεις το λόγο της τιμής της φόρμας προς την τιμή των γαντιών.

Ο λόγος λοιπόν θα είναι, όπως λέει και η αρχική εικόνα, το κλάσμα που θα έχει αριθμητή το πρώτο μέγεθος(φόρμα) και παρονομαστή το δεύτερο μέγεθος(γάντια)


Άρα ο λόγος θα είναι, αφού κάνουμε τη βοηθητική πράξη, 56 - 16 = 40 Ευρώ : (40 / 16) και μπορεί να γραφεί επίσης και ως (40 : 16) ή ως (40 προς 16)


(αν μας είχε ζητηθεί ο αντίστροφος λόγος, δηλαδή η τιμή γαντιών προς την τιμή φόρμας, ο λόγος θα ήταν 16 / 40 και όμοια 16 : 40 ή 16 προς 40. Επίσης καλό θα είναι να γίνεται και η ανάλογη απλοποίηση, δηλαδή 2 / 5)


ΟΠΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗ ΕΞΑΣΚΗΣΗ