Τετάρτη 13 Ιανουαρίου 2010

Η ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΣΤΗ ΓΗ


Στους παραπάνω χάρτες βλέπεις την κατανομή του πληθυσμού της Γης. Επίσης, βλέπεις ότι υπάρχουν άλλες περιοχές της Γης πυκνοκατοικημένες , άλλες αραιοκατοικημένες και άλλες τελείως ακατοίκητες. Αυτό συμβαίνει, διότι δε μπορεί να ζήσει σε κάθε περιοχή του πλανήτη μας ο άνθρωπος. Αλλού οι συνθήκες ευνοούν και αλλού είναι εξαιρετικά δύσκολη η διαβίωση.
Άρα όπως καταλαβαίνεις τα περίπου 6,5 δισεκατομμύρια των κατοίκων της Γης δεν κατανέμονται εξίσου σε όλη την επιφάνειά της.
Πυκνότητα πληθυσμού λέμε τον αριθμό εκείνο που φανερώνει πόσοι άνθρωποι κατοικούν σε κάθε τετραγωνικό χιλιόμετρο ενός τόπου ή μιας χώρας.
Για να υπολογίσουμε την πυκνότητα του πληθυσμού μιας περιοχής διαιρούμε τον αριθμό των κατοίκων που ζουν σε αυτή με τον αριθμό της έκτασής της
  • Χρησιμοποίησε τον υπολογιστή τσέπης και βρες την πυκνότητα της Ελλάδας, ξέροντας ότι ο πληθυσμός της είναι 10.964.020(2001) και η έκτασή της 131.957 τ. χλμ.( για να διευκολυνθείς στρογγυλοποίησε τους αριθμούς)
  • Σύγκρινε την τώρα με την πιο πυκνοκατοικημένη χώρα της ευρωπαϊκής Ένωσης, που είναι η Ολλανδία( πληθυσμός : 16.481.139 - έκταση : 41.543 τ. χλμ.)
  • Ξέρεις ποια είναι η πιο πυκνοκατοικημένη χώρα του κόσμου; (βρίσκεται στην Ευρώπη και παρακάτω βλέπεις τη σημαία και το εθνόσημό της)Η Γη σήμερα έχει όπως αναφέραμε περίπου 6,5 δισεκατομμύρια ανθρώπους. Και η κατανομή του πληθυσμού είναι όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα:Ο αριθμός αυτός όμως αυξάνεται αισθητά αφού αξιοποιούνται ολοένα και περισσότερα μέρη της Γης που μπορεί ο άνθρωπος να λάβει τα απαραίτητα για τη ζωή του, όπως η εκμετάλλευση των φυσικών πόρων, η ανάπτυξη της τεχνολογίας, η αδελφοσύνη και η συνεργασία των λαών κλπ. Στον παρακάτω πίνακα βλέπεις την αύξηση της Γης σε εκατομμύρια.Όπως παρατηρείς η μεγαλύτερη αύξηση ιδίως από τα έτη 1990 έως 2000, παρουσιάζεται στην Ασία ( από 3.168.000.000 σε 3.680.000.000). Καταλαβαίνεις ότι πολλά προβλήματα προκαλεί αυτή η αύξηση με μεγαλύτερο τη μείωση φυσικών πόρων λόγω φυσικά των αυξημένων πλέον ανθρώπινων απαιτήσεων σε υλικά αγαθά, αλλά και κοινωνικά προβλήματα, όπως πείνα, φτώχεια, επιδημίες κλπ). Αντίθετα, παράγοντες που επιδρούν θετικά στην εξέλιξη του πληθυσμού θα μπορούσαν να θεωρηθούν το κλίμα, η επιστήμη και η τεχνολογία, οι σύγχρονοι μέθοδοι καλλιέργειας και κτηνοτροφίας κλπ.
Όπως βλέπεις στον παρακάτω χάρτη οι πιο πυκνοκατοικημένες χώρες βρίσκονται κυρίως στη βόρεια εύκρατη ζώνη, λιγότερο στη νότια και ακόμα λιγότερο στην τροπική ζώνη.Μπορείς να σκεφτείς για ποιους λόγους ;