Σάββατο 9 Ιανουαρίου 2010

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ-ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΩΡΟΥ

Όταν περιγράφουμε χώρους, πρέπει να αναφέρουμε:
  • πού βρίσκεται αυτός ο χώρος
  • πώς είναι(εξωτερικά - εσωτερικά)
  • ποιους συναντούμε σ' αυτόν
  • τι κάνουν οι άνθρωποι μέσα σ' αυτόν τον χώρο
  • γιατί πηγαίνουμε και τι κάνουμε εκεί (αν έχουμε γνωρίσει το χώρο ή έχουμε προσωπική σχέση)
  • σκέψεις και συναισθήματα μας γι' αυτό το χώρο.
Να θυμάσαι ότι:
  • αναφέρουμε πρώτα την εξωτερική εμφάνιση του χώρου και έπειτα την εσωτερική
  • χρησιμοποιούμε συνήθως ενεστώτα στις περιγραφές. Αν όμως περιγράφουμε χώρους που δεν υπάρχουν πια ή για γεγονότα που έχουν συμβεί στο χώρο, τότε χρησιμοποιούμε παρελθοντικούς χρόνους
  • χρησιμοποιούμε εικόνες που έχουν σχέση με τις αισθήσεις μας(οπτικές, γευστικές, οσφρητικές κλπ)
  • χρησιμοποιούμε συχνά επίθετα και επιρρήματα(συνήθως τοπικά)
Γράψε ένα κείμενο με θέμα: "Ένας χώρος όπου έχω περάσει πολύ καλά ή καθόλου καλά"(ασκ. 7) (Γράψε ας πούμε για την κατασκήνωση που πήγες το καλοκαίρι ή το μέρος που πήγες διακοπές κλπ)