Τετάρτη 13 Ιανουαρίου 2010

ΤΡΟΦΙΚΕΣ ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΚΑ ΠΛΕΓΜΑΤΑ(2)

Είπαμε στο προηγούμενο μάθημα ότι φυτά, φυτοφάγα ζώα και σαρκοφάγα ζώα δημιουργούν μια αλυσίδα τροφής, την λεγόμενη τροφική αλυσίδα.
Στο φυσικό περιβάλλον διαπιστώνουμε ότι τα φυτά είναι περισσότερα από τα φυτοφάγα ζώα που και αυτά με τη σειρά τους είναι περισσότερα από τα σαρκοφάγα ζώα. Έτσι μπορούμε να απεικονίσουμε αυτή τη σχέση με μια πυραμίδα, που την ονομάζουμε τροφική πυραμίδα.Είναι φανερό ότι τα φυτά βρίσκονται στη βάση της πυραμίδας και ανεβαίνοντας προς την κορυφή συναντάμε πρώτα τα φυτοφάγα και στην κορυφή τα σαρκοφάγα ζώα.Οι τροφικές αλυσίδες και οι τροφικές πυραμίδες είναι πολύ απλές μορφές απεικόνισης των τροφικών σχέσεων. Μάλιστα στις τροφικές αλυσίδες παρουσιάζεται και ένα μεγάλο μειονέκτημα. Φαίνεται ότι ένας οργανισμός τρέφεται μόνο από ένα είδος τροφής. Στην παρακάτω δηλαδή τροφική αλυσίδα,


φαίνεται ότι το φίδι τρέφεται μόνο από ακρίδες και το γεράκι μόνο από φίδια. Αυτό όμως δε μπορεί να συμβαίνει στην πραγματικότητα!
Και επειδή κάθε οργανισμός μπορεί να τρέφεται από περισσότερα είδη τροφής και άρα να ανήκει σε πολλές τροφικές αλυσίδες, γι΄αυτό η απεικόνιση των τροφικών σχέσεων των οργανισμών στο οικοσύστημα είναι πιο σωστή και πειστική στα τροφικά πλέγματα που δείχνουν πολύ περισσότερες τροφικές σχέσειςΤΡΟΦΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ (ΠΑΙΧΝΙΔΙ)