Πέμπτη, 12 Μαρτίου 2009

Ο ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Πληθυσμός είναι ο συνολικός αριθμός των ανθρώπων που κατοικούν σ' έναν ορισμένο τόπο. Ο πληθυσμός μεταβάλλεται(αυξάνεται ή μειώνεται) με το πέρασμα των χρόνων και εξαρτάται από τις γεννήσεις, τους θανάτους, τη μετανάστευση και την παλιννόστηση.


Δες στην παραπάνω εικόνα ποια χρονιά οι γεννήσεις ήταν ίδιες με τους θανάτους. Επίσης παρατήρησε ότι οι θάνατοι τα τελευταία χρόνια είναι περισσότεροι από τις γεννήσεις. Από αυτό καταλαβαίνουμε ότι ο πληθυσμός της Ελλάδας τα τελευταία χρόνια θα έχει μειωθεί και ότι θα ελαττώνεται συνεχώς στο μέλλον.

Απογραφή είναι η καταγραφή των κατοίκων μιας χώρας σε ονομαστικούς και στατιστικούς καταλόγους
Την απογραφή του πληθυσμού στη χώρα μας αναλαμβάνει η Ε.Σ.Υ.Ε. (Εθνική Στατιστική Υπηρεσία Ελλάδας) και γίνεται κάθε 10 χρόνια. Η τελευταία έγινε το 2001 και ο πληθυσμός της χώρας μας ήταν περίπου 11.000.000.
Η Ε.Σ.Υ.Ε. επεξεργάζεται τα δεδομένα της απογραφής και τα σχηματοποιεί σε στατιστικούς πίνακες με σκοπό τη μελέτη και την εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με τα δημογραφικά, κοινωνικά και οικονομικά χαρακτηριστικά των κατοίκων της Ελλάδας
Από την παραπάνω εικόνα καταλαβαίνουμε ότι ο πληθυσμός της Ελλάδας δε μειώνεται, όπως υποθέσαμε αλλά αυξάνεται. Πού μπορεί να οφείλεται αυτό;
Μετανάστευση είναι η μετακίνηση των ατόμων από τον τόπο γέννησής τους σε άλλη περιοχή ή χώρα, για διάφορους λόγους με πιο συχνή την εξεύρεση εργασίας. Πολλοί Έλληνες μετανάστευσαν μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο σε άλλες χώρες και αντιμετώπισαν και αυτοί προβλήματα παρόμοια με αυτά που έχουν οι σημερινοί μετανάστες στην Ελλάδα.Από την παραπάνω εικόνα(Αλλοδαποί και μετανάστες που ζουν στην Ελλάδα) μπορούμε να καταλάβουμε γιατί ενώ οι γεννήσεις πλέον είναι λίγες και οι θάνατοι πολλοί παρόλα ταύτα έχουμε αύξηση του πληθυσμού στη χώρα μας. Οι αλλοδαποί που έχουν έρθει στην πατρίδα μας τα τελευταία χρόνια είναι πάρα πολλοί με συνέπεια να έχουν αυξήσει τον πληθυσμό της Ελλάδας.
Παλιννόστηση είναι η επιστροφή των μεταναστών στη χώρα τους. Οι άνθρωποι που επιστρέφουν λέγονται παλιννοστούντες. Τα τελευταία χρόνια πολλοί παλιννοστούντες έχουν επίσης επιστρέψει στην πατρίδα μας και ανέβασαν τον αριθμό του πληθυσμού της Ελλάδας.
Το δημογραφικό πρόβλημα σχετίζεται με τις δυσκολίες και τα προβλήματα που προκύπτουν από την αλλαγή και κυρίως από τη δυσανάλογη μείωση του πληθυσμού μιας χώρας. Επηρεάζει τα εθνικά θέματά, όπως την ασφάλεια, την οικονομία και την παραγωγικότητα.
Στην Ελλάδα όπως είδαμε έχουμε έντονο δημογραφικό πρόβλημα αφού οι γεννήσεις ολοένα και λιγοστεύουν. Θα πρέπει να παρθούν μέτρα για την αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος, όπως οικογενειακά επιδόματα, γονικές άδειες, μειωμένο ωράριο εργασίας γονέων, άδειες για λόγους ασθενείας παιδιών, φορολογικές απαλλαγές πολυτέκνων, στεγαστικά δάνεια με ευνοϊκούς όρους, εύρεση καλής εργασίας στη μητέρα πολύτεκνης οικογένειας κ. ά.
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
1. Σημείωσε Α για όσους παράγοντες πιστεύεις πως προκαλούν αύξηση του πληθυσμού και Μ για όσους παράγοντες πιστεύεις πως προκαλούν μείωση του πληθυσμού.

Γεννήσεις............
Θάνατοι.............
Μετανάστευση αλλοδαπών προς την Ελλάδα......
Μετανάστευση Ελλήνων σε άλλες χώρες.........
Παλιννόστηση (επιστροφή) Ελλήνων μεταναστών από άλλες χώρες......
Πόλεμοι......
Φυσικές καταστροφές - Επιδημίες.....

2. Απογραφές πληθυσμού γίνονταν και από τα αρχαία χρόνια. Θυμάσαι μια από τις πιο γνωστές απογραφές πληθυσμού του παρελθόντος;