Πέμπτη, 12 Μαρτίου 2009

Η ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΜΙΧΑΗΛ Η' ΤΟΝ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟ

Ο αυτοκράτορας της Νίκαιας Μιχαήλ Η' Παλαιολόγος(1259 - 1282)είχε στείλει στρατιώτες να παρακολουθούν τι γινόταν στην Πόλη, με σκοπό να βρει τρόπο να την πάρει πίσω.
Για τον ίδιο λόγο συνεργάστηκε με τους Γενουάτες, που είχαν ισχυρό ναυτικό, μάλιστα τους είχε υποσχεθεί προνόμια που παλιότερα είχαν οι Βενετοί, αν θα έπαιρνε πίσω την Πόλη.

Το 1261 ο στρατηγός Αλέξιος Στρατηγόπουλος ανέκτησε την Πόλη. Συγκεκριμένα ενώ περιπολούσε κοντά στην Πόλη με 800 άνδρες, ειδοποιήθηκε ότι η Βασιλεύουσα ήταν ανυπεράσπιστη, αφού έλειπε ο στρατός και ο στόλος των Φράγκων. Αμέσως από ένα κρυφό πέρασμα που του υποδείχθηκε έστειλε και μπήκαν μέσα 50 άντρες. Αυτοί ανενόχλητοι, πέρασαν μέσα, άνοιξαν τις πύλες και μπήκε και ο υπόλοιπος στρατός. Όταν επέστρεψε ο στρατός των Φράγκων δεν προσπάθησαν να μπουν μέσα παρά έφυγαν για τη Δύση.
Ο αυτοκράτορας στέφθηκε εκ νέου, πλέον μέσα στην Αγία Σοφία από τον πατριάρχη Αρσένιο.

Ανέκτησε αρκετά από τα βυζαντινά εδάφη που κατείχαν οι Φράγκοι.

Η οικονομική κατάσταση που βρήκε όμως ήταν άσχημη.

Οι λεηλασίες και οι βαρβαρότητες των ναών από τους Φράγκους είχαν αυξήσει το μίσος των ορθοδόξων χριστιανών εναντίον τους.

Το κράτος δεν είχε συμμάχους, ενώ αντίθετα είχε πολλούς εχθρούς.

Οι σημαντικότεροι εχθροί του ήταν στο βορρά οι Βούλγαροι και οι Σέρβοι, στη δύση οι Φράγκοι και οι Βενετοί και στην ανατολή οι Τούρκοι.


ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ:

1. Πόσα χρόνια κράτησαν την Πόλη οι Φράγκοι;
2.Παρατήρησε τον παρακάτω χάρτη και εντόπισε τα εδάφη του βυζαντινού κράτους μετά την ανάκτηση της Πόλης. Έφτασε τα παλιά σύνορά του; Ποιοι εχθροί περιζώνουν τώρα το κράτος;