Δευτέρα, 2 Μαρτίου 2009

ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ ΡΗΜΑΤΩΝ

  • το "ισ" της συλλαβής πριν από την κατάληξη
Τα ρήματα της α' συζυγίας(όσα δεν τονίζονται στο -ω) διατηρούν στον αόριστο την ίδια ορθογραφία με αυτήν του ενεστώτα
Π. χ. άρχισα > αρχίζω, έκλεισα > κλείνω, άθροισα > αθροίζω

Τα ρήματα της β' συζυγίας(όσα δηλ. τονίζονται στο -ω) γράφονται στον αόριστο με ήτα(η)
Π. χ. βοήθησα > βοηθώ, αγάπησα > αγαπώ
Εξαιρούνται τα μέθυσα και μήνυσα
Η κατάληξη -είτε, -είται και -ήστε, -είστε
  • -είτε: την κατάληξη αυτήν τη συναντάμε στο β' πληθυντικό του ενεστώτα της ενεργητικής φωνής στην οριστική, την υποτακτική και την προστακτική και στο β' πληθυντικό του παθητικού αορίστου στην προστακτική και υποτακτική.
Π. χ. εσείς μετακινείτε, εσείς μετακινηθείτε
  • -είται: την κατάληξη αυτήν τη συναντάμε στο γ' ενικό της οριστικής ενεστώτα της παθητικής φωνής
Π. χ. αυτός μετακινείται
  • -ήστε: την κατάληξη αυτήν τη συναντάμε στο β' πληθυντικό του αορίστου της προστακτικής(της ενεργητικής φωνής των ρημάτων β' συζυγίας):
Π. χ. μετακίνησε < μετακινήστε
  • -είστε: την κατάληξη αυτήν τη συναντάμε στο β' πληθυντικό της οριστικής του ενεστώτα της παθητικής φωνής
Π. χ. εγώ μετακινούμαι < εσείς μετακινείστε

ΑΣΚΗΣΗ

Συμπλήρωσε με ή ή εί:

Ήρθε η άνοιξη! Ξυπν_στε το πρωί και τραγουδ_στε. Μιλ_στε με τους γύρω σας, αγαπ_στε τη φύση και τους ανθρώπους. Ό,τι και να κάνετε αυτήν την εποχή δικαιολογ_στε.