Σάββατο, 28 Μαρτίου 2009

ΔΙΑΙΡΕΤΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑ

Διαιρέτες ενός αριθμού λέγονται οι αριθμοί που τον διαιρούν ακριβώς. Π. χ. οι διαιρέτες του 10, 18 και 24 είναι αντίστοιχα:

Δ10: 1, 2, 5, 10

Δ18: 1, 2, 3, 6, 9, 18

Δ24: 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24

Πολλαπλάσιο ενός αριθμού λέγεται ο αριθμός που προκύπτει, όταν τον πολλαπλασιάσω με έναν άλλο αριθμό. Π. χ. Τα πολλαπλάσια του 2 και του 3 είναι:

Π2: 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24...

Π3: 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27...

  • Τα πολλαπλάσια είναι άπειρα
  • Κοινό πολλαπλάσιο δύο ή περισσότερων αριθμών λέγεται το πολλαπλάσιο όλων αυτών των αριθμών πλην του μηδενός(0)
  • Τα κοινά πολλαπλάσια δημιουργούνται με διαδοχικό πολλαπλασιασμό του μικρότερου κοινού πολλαπλάσιου. Π. χ. 6, 12, 18, 24 ...
Δες τα πολλαπλάσια των αριθμών ως το 100, τη διάταξη τους στο τετράγωνο και προσπάθησε και συ να τα βρεις για κάθε αριθμό ΚΛΙΚ
ΠΑΙΧΝΙΔΙ (1)
Βρες διαιρέτες και πολλαπλάσια και σκότωσε τα φαντάσματα ΚΛΙΚ
ΠΑΙΧΝΙΔΙ (2)
Παίξε με συμμαθητή σου ή με τον υπολογιστή και προσπάθησε να νικήσεις.(παίρνεις τους βαθμούς του αριθμού που διαλέγεις και ο αντίπαλος σου τους διαιρέτες του) ΚΛΙΚ