Τετάρτη, 11 Μαρτίου 2009

ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ

Μετά την άλωση της Πόλης από τους Φράγκους και αφού αυτοί ίδρυσαν δικά τους κράτη(βασίλειο Κωνσταντινούπολης - βασίλειο Θεσσαλονίκης -πριγκιπάτο Αχαΐας - Δουκάτο της Αθήνας - νησιά και Κρήτη στους Βενετούς), ιδρύθηκαν τέσσερα ελληνικά κράτη.
Η αυτοκρατορία της Νίκαιας

Την ίδρυσε, ο τελευταίος βυζαντινός αυτοκράτορας, Θεόδωρος Λάσκαρης(ανακηρύχτηκε αυτοκράτορας στην Αγία Σοφία και κατέφυγε κατόπιν στη Νίκαια). Έμβλημά της ήταν ο δικέφαλος αετός( Τα δυο κεφάλια δήλωναν τις δυο ηπείρους που εκτεινόταν. Το ένα κεφάλι υποτίθεται ότι βλέπει προς τη Δύση - Ευρώπη - και το άλλο προς την Ανατολή - Ασία).Αγωνίστηκε, όπως και οι διάδοχοί του(Ιωάννης Γ' Βατάτζης - Θεόδωρος Β' Λάσκαρης - Ιωάννης Δ' Λάσκαρης) εναντίον Τούρκων και Φράγκων.


Ουσιαστικά θεωρείται "η συνέχεια της Πόλης, χωρίς απλά αυτήν"

Η αυτοκρατορία της Τραπεζούντας

Ιδρύθηκε από τους Κομνηνούς(Ανδρόνικο και Δαβίδ - εγγόνια του Ανδρόνικου Α' Κομνηνού, αυτοκράτορα του Βυζαντίου)
Μακρυά καθώς ήταν, δε συνεργάστηκε αρκετά με τα άλλα ελληνικά κράτη
Κατόρθωσε να επιβιώσει για 257 χρόνια, αφού το 1461 έπεσε στα χέρια των Τούρκων.
Όλα αυτά τα χρόνια και καθώς η Ελλάδα είχε κατακτηθεί από τους Τούρκους, η πρωτεύουσά της, η Τραπεζούντα, ήταν το κέντρο του χριστιανικού Ελληνισμού του Πόντου.
Εκεί βρίσκονται και οι ρίζες του ποντιακού ελληνισμού.
Οι σημερινές ποντιακές παραδόσεις, οι χοροί και τα τραγούδια σ' αυτήν αναφέρονται.
Το δεσποτάτο της Ηπείρου

Ιδρύθηκε από το Μιχαήλ Α' τον Άγγελο, με πρωτεύουσα την Άρτα.

Επεκτάθηκε στη Δυτική Ελλάδα και στη Μακεδονία, όπου ελευθέρωσε και τη Θεσσαλονίκη(1224), την οποία κράτησε 20 χρόνια.

Το δεσποτάτο του Μιστρά

Ιδρύθηκε πολύ αργότερα(1259) από τους Παλαιολόγους. Ήταν κοντά στη Σπάρτη αλλά σιγά σιγά επεκτάθηκε ως τον Ισθμό της Κορίνθου.
Γνώρισε μεγάλη πολιτιστική ακμή. Σ' αυτό δίδαξε και ο σοφός Γεώργιος Πλήθων-Γεμιστός,ο οποίος έγραψε περίφημα συγγράμματα με σκοπό την αναγέννηση και διάσωση του Ελληνισμού. Πήρε επίσης μέρος στις συνόδους για την ένωση των δύο εκκλησιών και ήταν υπέρμαχος της άποψης ότι οι Βυζαντινοί ήταν "Έλληνες στην καταγωγή, όπως μαρτυρούσε η γλώσσα και η παιδεία τους" και θα έπρεπε να αποκαλούνται Έλληνες. Στο Μιστρά τέλος στέφθηκε και ο τελευταίος αυτοκράτορας του Βυζαντίου, ο Κωνσταντίνος ο ΙΑ' ο Παλαιολόγος.
Πολλά ερείπια εκκλησιών και του παλατιού σώζονται ως σήμερα.