Δευτέρα, 9 Μαρτίου 2009

ΥΠΕΡΗΧΟΙ-ΥΠΟΗΧΟΙ

Το αφτί του ανθρώπου μπορεί να ακούσει ήχους μόνο όταν η πηγή που τους παράγει κάνει περισσότερες από 16 ταλαντώσεις σε ένα δευτερόλεπτο(ή, πιο απλά 16 Hertz). Ήχοι που οφείλονται σε πιο αργές ταλαντώσεις ονομάζονται υπόηχοι.
Το αφτί μας δε μπορεί επίσης να ακούσει ήχους από πηγή που κάνει περισσότερες από 20.000 ταλαντώσεις σε ένα δευτερόλεπτο(20.000 Hertz). Ήχοι που οφείλονται σε πιο γρήγορες ταλαντώσεις ονομάζονται υπέρηχοι.
Η αίσθηση ακοής δεν είναι ίδια σε όλα τα ζώα! Ο σκύλος ακούει υπέρηχους μέχρι και 40.000 Hertz και το δελφίνι μέχρι και 200.000 Hertz!!
Εδώ ο ήχος που εκπέμπει ένα δελφίνι(μόνο βέβαια αυτό που μπορεί να συλλάβει το ανθρώπινο αφτί)

ΚΛΙΚ