Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2009

ΘΗΛΥΚΑ ΣΕ -ΙΑ ΚΑΙ -ΕΙΑ

Με ει γράφονται κυρίως:
α) όσα προέρχονται από ρήματα σε -εύω
Π. χ. μαγεία >μαγεύω
β) όσα έχουν σχηματιστεί από επίθετα σε -ής
Π. χ. αλήθεια >αληθής
γ) όσα προέρχονται από επίθετα σε -ύς
Π. χ. πλατεία >πλατύς
Με ι γράφονται
α) όσα προέρχονται από επίθετα σε -ος
Π. χ. κακία>κακός
β) όσα προέρχονται από ρήματα της 2ης συζυγίας(συνηρημένα)
Π. χ. ακολουθία> ακολουθώ
γ)τα οξύτονα θηλυκά
βραδιά, ξαστεριά, παλικαριά, ξενιτιά κ.α(εξαιρούνται βέβαια όσα προέρχονται, όπως είπαμε, από ρήματα σε -εύω όπως δουλειά>δουλεύω)
ΑΣΚΗΣΕΙΣ
1) Γράψε τα θηλυκά ουσιαστικά που προέρχονται από τις παρακάτω λέξεις:
βασιλεύω > .......................
ασθενής > .......................
δημιουργώ> ......................
ερμηνεύω > ......................
παντρεύω > .....................
2) Ποιο από τα ι ή ει θα βάλεις;
α) νηστ....α
β) απιστ...α
γ) αλητ...α
δ) δουλ...ά
ε) ξαστερ...ά
στ) γιατρ....ά