Σάββατο 31 Ιανουαρίου 2009

ΑΝΑΚΛΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΥΣΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ

Όταν βάλουμε μπροστά από μια πηγή φωτός ένα χαρτόνι με μια μικρή σχισμή, τότε θα δούμε ότι πίσω από τη σχισμή θα σχηματιστεί μια φωτεινή ακτίνα.
Αν στη συνέχεια βάλουμε ένα καθρέφτη πίσω από το χαρτόνι στο μέρος που πέφτει η ακτίνα, θα παρατηρήσουμε ότι αυτή αλλάζει κατεύθυνση μόλις πέσει πάνω στον καθρέφτη. Το φαινόμενο της αλλαγής της κατεύθυνσης του φωτός, όταν πέφτει σε μια λεία και γυαλιστερή επιφάνεια λέγεται ανάκλαση του φωτός.
Η γωνία, ως προς την κατακόρυφο, με την οποία οι φωτεινές ακτίνες προσπίπτουν στην επιφάνεια ονομάζεται γωνία πρόσπτωσης.
Η γωνία με την οποία οι φωτεινές ακτίνες ανακλώνται ονομάζεται γωνία ανάκλασης και είναι ίση με τη γωνία πρόσπτωσης.ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ

Βάλε τους καθρέφτες κατάλληλα, ώστε να "πέσει" η ακτίνα φωτός στα αντικείμενα ΚΛΙΚ

Αν στη θέση του καθρέφτη βάλουμε ένα τσαλακωμένο αλουμινόχαρτο θα παρατηρήσουμε ότι το φως θα διασκορπιστεί σε πολλές κατευθύνσεις.


Το φαινόμενο της ανάκλασης του φωτός σε πολλές τυχαίες κατευθύνσεις, όταν πέφτει σε μια τραχιά επιφάνεια, ονομάζεται διάχυση του φωτός
Όσο πιο τραχιά είναι η επιφάνεια, τόσο πιο έντονο είναι το φαινόμενο της διάχυσης.

Οι περισσότερες επιφάνειες δεν είναι λείες, ακόμα κι αν αυτό δεν φαίνεται με γυμνό μάτι. Έτσι, στα περισσότερα σώματα το φως διαχέεται.

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

1. Να εξηγήσεις γιατί πολλές φορές το καλοκαίρι τυφλωνόμαστε, όταν το φως του ήλιου πέφτει πάνω στον καθρέφτη του αυτοκινήτου

.............................................................................................................

2. Να σκεφτείς και να αναφέρεις περιπτώσεις που οι άνθρωποι από τα παλιά χρόνια είναι συνδεδεμένοι με τον καθρέφτη και έχουν επηρεαστεί:

α) στη λογοτεχνία

β) στη μυθολογία

γ) στην τέχνη

δ) στις προλήψεις(στείλε email)