Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 2009

ΟΙ ΛΙΜΝΕΣ ΠΟΥ ΧΑΘΗΚΑΝ-ΚΑΡΛΑ

Αποξήρανση ή αποστράγγιση είναι η απομάκρυνση των νερών μιας λίμνης
Στην Ελλάδα πολλές λίμνες αποξηράνθηκαν. Οι αιτίες: ελονοσία, και ανάγκη για καλλιεργήσιμη γη.

Τα παλιότερα χρόνια εξαιτίας της ελονοσίας πέθαιναν αρκετοί άνθρωποι. Έτσι το 1962 η πολιτεία αποφάσισε να αποξεράνει τη λίμνη Κάρλα. Ήδη νωρίτερα είχε αποξηρανθεί η λίμνη Κωπαΐδα(1889)και η Αχερουσία(1950)

Τα 243.000 στρέμματα της Κάρλας(περιελάμβανε μεγάλο μέρος των νομών Λάρισας και Μαγνησίας) δόθηκαν σε γεωργούς που είχαν ανάγκη καλλιεργήσιμης γης.

Τα αποτελέσματα ήταν και θετικά και αρνητικά, όπως φυσικά για κάθε λίμνη που αποξηραίνεται. Στα θετικά μπορούμε να αναφέρουμε την αύξηση των εσόδων των γεωργών, την απαλλαγή των κουνουπιών και συνάμα της ελονοσίας.

Στα αρνητικά βέβαια ότι χάθηκε μια φυσική αποθήκη νερού που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για άρδευση και ύδρευση και επίσης ότι χάθηκε ένας πλούσιος υδροβιότοπος που ζούσαν πλήθος ψαριών και πουλιών. Ταυτόχρονα άνθρωποι που ασχολούνταν με το ψάρεμα και το κυνήγι άλλαξαν επάγγελμα. Τέλος με τη σημερινή μορφή της ως καλλιεργήσιμη έκταση έχει επιβαρύνει το υπέδαφος της περιοχής με φυτοφάρμακα, τα οποία μολύνουν το περιβάλλον αλλά και τα υπόγεια νερά.
Πριν λίγα χρόνια αποφασίστηκε η επανασύσταση της λίμνης Κάρλας και άρχισε η υλοποίηση ενός από τα μεγαλύτερα έργα της Ελλάδος. Η νέα λίμνη Κάρλα θα έχει έκταση 38.000 στρεμμάτων. Το έργο περιλαμβάνει μεγάλα αναχώματα (από την ανατολική τη νότια και τη δυτική πλευρά της λίμνης), μεγάλους συλλεκτήρες οι οποίοι θα μεταφέρουν τα νερά της βροχής αλλά και νερά από τον ποταμό Πηνειό στο εσωτερικό της λίμνης, αντιπλημμυρικά και αρδευτικά έργα, δεντροφυτεύσεις, μουσείο λιμναίου πολιτισμού, κέντρα πληροφόρησης πολιτών, κατασκευή δύο μικρών νήσων εσωτερικά της λίμνης για καταφύγια πουλιών, δρόμους περιμετρικά της λίμνης, πλακόστρωτα μονοπάτια στην γύρω περιοχή, ποδηλατόδρομους κλπ Η επαναδημιουργία της λίμνης Κάρλας θα έχει ως αποτέλεσμα αφ' ενός να επέλθει ξανά η ισορροπία στη φύση και αφ' ετέρου να μετατραπεί η περιοχή σε πόλο έλξης επισκεπτών για παρατήρηση και ψυχαγωγία.

Εδώ για να διαβάσεις ό,τι σ'ενδιαφέρει για λίμνες που "χάθηκαν" και ειδικά για τη λίμνη Κάρλα