Δευτέρα 19 Ιανουαρίου 2009

ΕΙΔΗ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Τα μουσικά όργανα διακρίνονται κυρίως σε 3 μεγάλες κατηγορίες:στα
έγχορδα,
στα πνευστά


και στα κρουστά