Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2009

ΕΜΒΑΔΟΝ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟΥ,ΟΡΘ.ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΓΡΑΜΜΟΥ,ΟΡΘ.ΤΡΙΓΩΝΟΥ

Για να βρούμε το εμβαδόν του τετραγώνου, πολλαπλασιάζουμε το μήκος της πλευράς του επί το μήκος της πλευράς του.

Για να βρούμε το εμβαδόν του ορθογωνίου παραλληλογράμμου, πολλαπλασιάζουμε το μήκος του(βάση) επί το πλάτος του(ύψος)


Ετετρ.=πλευρά Χ πλευρά= 3 εκ. Χ 3 εκ=9 τ. εκ.

Εορθ.παρ/μου=μήκος Χ πλάτος= 6 εκ. Χ 3 εκ.=18 τ. εκ.


Για να βρούμε το εμβαδόν του ορθογωνίου τριγώνου, βρίσκουμε το γινόμενο των κάθετων πλευρών του και στη συνέχεια το διαιρούμε δια 2.(αφού το ορθ. τρίγωνο έχει το μισό εμβαδόν από το τετράγωνο ή το ορθογώνιο παραλληλόγραμμο που έχει τις ίδιες διαστάσεις)Εορθ.τριγ.=( κάθετη πλευρά Χ κάθετη πλευρά ):2=(3 εκ. Χ 3εκ.=): 2= 9 τ. εκ. :2=4,5 τ. εκ.

Εορθ. τριγ.=(κάθετη πλευρά Χ κάθετη πλευρά) :2=(6 εκ. Χ 3 εκ.): 2=18 τ. εκ. :2=9 τ. εκ.


Βρες το εμβαδόν των σχημάτων ΚΛΙΚ(area)


ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

1. Κοντά στο σπίτι του Χαράλαμπου υπάρχει μια πλατεία σε τετράγωνο σχήμα. Ο Χαράλαμπος έκανε 8 γύρους στην πλατεία, τρέχοντας συνολικά 576 μέτρα. Πόσο είναι το εμβαδόν της πλατείας;

..................................................................................................

2. Η οικογένεια της Καλυψώς μετακόμισε στο νέο τους σπίτι. Το δωμάτιο της Καλυψώς έχει κάτοψη όπως είναι στη δεξιά εικόνα. Να βρεις το εμβαδόν της ελεύθερης επιφάνειας που έχει το δωμάτιο της.
..........................................................