Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2009

Ο ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ

Πολλές φορές είναι απαραίτητο να ελέγχουμε τη ροή του ηλεκτρικού ρεύματος σε ένα ηλεκτρικό κύκλωμα.
Αυτό μπορεί να γίνει εύκολα και για όσο χρόνο θέλουμε, όταν χρησιμοποιούμε ένα διακόπτη.
Όταν ο διακόπτης σε ένα ηλεκτρικό κύκλωμα είναι ανοιχτός, τότε το ηλεκτρικό ρεύμα παύει να ρέει μέσα σε αυτό και οι συσκευές που περιλαμβάνει δε λειτουργούν.
Όταν ο διακόπτης είναι κλειστός, τότε το ηλεκτρικό ρεύμα ρέει μέσα στο κύκλωμα και οι συσκευές λειτουργούν κανονικά.
Οι διακόπτες είναι πολύ διαδεδομένοι και μπορούν να σταματούν τη λειτουργία όλου του κυκλώματος ή και κάθε συσκευής χωριστά, ανάλογα με τον τρόπο που συνδέονται.Συμβολισμός ανοιχτού και κλειστού διακόπτη


Τι κάνει ένας διακόπτης (πείραμα)

Τι χρειάζεσαι: Μια μπαταρία, μια λάμπα, ένα διακόπτη , τρία καλώδια.

Τι θα κάνεις: Σύνδεσε τη μπαταρία με το διακόπτη και τη λάμπα, όπως φαίνεται στο σχήμα :

Άνοιξε και κλείσε το διακόπτη. Σε ποια θέση του διακόπτη ανάβει η λάμπα;
Τι θα δεις: Η λάμπα ανάβει, όταν κλείνει το κενό που υπάρχει στο κύκλωμα
Ερμηνεία: Για να ανάψει η λάμπα πρέπει να υπάρχει ένας πλήρης μεταλλικός δρόμος που να ξεκινάει από τον ένα πόλο της μπαταρίας, να περνάει μέσα από τη λάμπα και να καταλήγει στον άλλο πόλο της μπαταρίας. Λέμε τότε ότι έχουμε ένα πλήρες κύκλωμα. Αν κάπου κόψουμε αυτό το κύκλωμα, η λάμπα θα σβήσει. Αν αποκαταστήσουμε το κύκλωμα, η λάμπα θα ανάψει.
Η συσκευή που μας επιτρέπει να κόβουμε (ανοίγουμε) και να αποκαθιστούμε (κλείνουμε) ένα κύκλωμα είναι ο διακόπτης. Σημειώνουμε ότι, όταν στην καθημερινή ζωή λέμε “άνοιξε το φως”, στην πραγματικότητα κλείνουμε ένα κενό που υπάρχει στο κύκλωμα με τη βοήθεια του διακόπτη.ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Δες εδώ διακόπτες σε κίνηση και ποια λαμπάκια κάθε φορά φωτίζουν.

Σύρετε τα στοιχεία για να ολοκληρώσετε τα κυκλώματα.ΚΛΙΚ

Κίνηση ρεύματος στα κυκλώματα ΚΛΙΚ

Μπες εδώ και ασχολείσου με τις δραστηριότητες 3 και 5(section 3, section 5)

Χρήση διακόπτη ΚΛΙΚ

ΓΡΙΦΟΣ ΜΕ 3 ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ(email)

Έχουµε ένα δωµάτιο το οποίο έχει µία λάµπα(στο εσωτερικό του)και τρεις διακόπτες (στο εξωτερικό του).
Ένας από αυτούς τους διακόπτες είναι αυτός που ανάßει την λάµπα.
Εµείς πρέπει µε µία µόνο φορά που θα ανοίξουμε την πόρτα να καταλάßουµε 100% ποιος διακόπτης είναι ο σωστός.Δηλαδή ποιον ή ποιους διακόπτες πρέπει να πατήσουµε ώστε όταν ανοίξουµε την πόρτα να καταλάßουµε ποιος είναι ο σωστός.(Εννοείται ότι όταν είναι κλειστή η πόρτα δεν ßλέπουµε αν ανάßει ή όχι η λάµπα όπως επίσης ότι οι δύο άλλοι άσχετοι διακόπτες δεν ανάβουν λάμπα ή κάτι άλλο που να φαίνεται)