Δευτέρα 19 Ιανουαρίου 2009

ΠΟΣΟΣΤΑ(ΑΠΟΣΤΟΛΗ "ΠΥΡΑΥΛΟΣ")

Κάνε τη σωστή αντιστοίχιση ποσοστών-κλασμάτων-εικόνας ώστε να προλάβεις την εκτόξευση του πυραύλου