Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 2009

ΤΕΧΝΗΤΕΣ ΛΙΜΝΕΣ

Για να αποθηκεύσουμε ποσότητες νερού και να τις χρησιμοποιήσουμε κατασκευάζουμε τεχνητές λίμνες, φράγματα και μικρές δεξαμενές


Στην Ελλάδα έχουν δημιουργηθεί αξιόλογες τεχνητές λίμνες.

Και οι τεχνητές λίμνες, όπως και οι εκβολές των ποταμών, οι λιμνοθάλασσες,τα ποτάμια κλπ θεωρούνται υγρότοποι δηλαδή χώροι όπου βρίσκουν πολύτιμο καταφύγιο και αναπτύσσονται ζώα, πουλιά και φυτά.

Επίσης δημιουργούνται φράγματα για να συγκεντρώνεται το νερό και να σχηματίζονται οι τεχνητές λίμνες και για να χρησιμοποιείται για άρδευση(πότισμα γεωργικών εκτάσεων) και ύδρευση(πόσιμο νερό, κτηνοτροφία κλπ)

Σημαντικές τεχνητές λίμνες είναι η Κερκίνη(Μακεδονία),

και Πηνειού(Πελοπόννησο) για άρδευση,

Μόρνου και Μαραθώνα (Στ. Ελλάδα) για ύδρευση και

Λάδωνα(Πελοπόννησος),
Λούρου(Ήπειρος),
Ταυρωπού(Θεσσαλία),Κρεμαστών,Καστρακίου,(Στ.Ελλάδα)Πολύφυτου(Μακεδονία),
Άραχθου(Ήπειρος) για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας


Μεγάλο πρόβλημα δημιουργείται από τις ανθρώπινες δραστηριότητες στα νερά τόσο των ποταμών όσο και των λιμνών.

Τα λύματα αστικά ή εργοστασιακά χύνονται σε κοντινά ποτάμια. Έτσι οι όχθες μετατρέπονται συχνά σε σκουπιδότοπους.

Γίνεται κατάχρηση και αλόγιστη χρήση χημικών λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων στις πεδινές καλλιεργήσιμες εκτάσεις. Οι βροχές όμως παρασέρνουν τις χημικές ουσίες και τις μεταφέρουν σε κοντινά ποτάμια, λίμνες αλλά και υπόγεια νερά τα οποία μολύνουν.


Γι αυτό επιβάλλεται να ληφθούν μέτρα όπως:
  • Τα απόβλητα να περνούν από βιολογικό καθαρισμό
  • Να φυλάσσονται οι υγρότοποι από ρίψη σκουπιδιών
  • Να αποφεύγεται η αλόγιστη χρήση χημικών λιπασμάτων κλπ
  • Να δείξουν όλοι οι άνθρωποι την οικολογική ευαισθησία που χρειάζεται

ΑΣΚΗΣΗ


Τα κορίτσια της Ε' τάξης έγραψαν ένα άρθρο στη σχολική εφημερίδα που αναφερόταν στις τεχνητές λίμνες της Ελλάδας. Όμως μπέρδεψαν τις πληροφορίες που είχαν συλλέξει. Τα αγόρια με τη βοήθεια του χάρτη προσπαθούν να τις ξεμπερδέψουν...:

"Η Ελλάδα έχει πολλές τεχνητές λίμνες. Ονομαστή είναι η λίμνη των Κρεμαστών που δημιουργήθηκε στη Μακεδονία από τα νερά του Πηνειού. Η Κερκίνη στην Ήπειρο είναι ένας σπουδαίος υγρότοπος που τροφοδοτείται από τα νερά του Νέστου. Οι λίμνες του Λούρου και του Άραχθου στην Πελοπόννησο δημιουργήθηκαν με φράκτες ώστε να λειτουργούν εκεί υδροηλεκτρικά εργοστάσια. Η λίμνη του Μόρνου στην Ήπειρο υδροδοτεί με τα νερά του Αχελώου την πόλη των Ιωαννίνων.