Δευτέρα 26 Ιανουαρίου 2009

ΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΝΟΜΑΤΙΚΕΣ ΦΡΑΣΕΙΣ

Ρηματική φράση είναι η φράση που περιέχει ρήμα
Π. χ. Η καταιγίδα ξέσπασε ξαφνικά
Ονοματική φράση είναι η φράση που δεν περιέχει ρήμα(συνήθως με ουσιαστικό)
Π. χ. Ακαριαίος θάνατος!
Οι ονοματικές φράσεις χρησιμοποιούνται κυρίως σε τίτλους κεφαλαίων, βιβλίων, εφημερίδων και περιοδικών ή διαφημιστικά κείμενα.
ΑΣΚΗΣΗ
1. Προσπάθησε να μετατρέψεις τις ρηματικές φράσεις σε ονοματικές:
α) Αυξήθηκε η τιμή της βενζίνης
.....................................................................................
β) Παρατάθηκε η εξεταστική περίοδος
.....................................................................................
γ) Διοργανώνεται μια συναυλία για τον Ιούλιο
....................................................................................
δ) Το βιβλίο παρουσιάστηκε στο κοινό
.....................................................................................
2. Κάνε τώρα το αντίθετο:
α) Ματαίωση της παράστασης λόγω βροχής
.....................................................................................
β) Αναγνώριση του λογοτεχνικού του έργου από όλους
..............................................................................................
γ) Ολοκλήρωση της καταγραφής των παλιών βιβλίων
................................................................................................