Δευτέρα 12 Ιανουαρίου 2009

ΤΟ ΚΟΜΜΑ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ

Κόμμα(,)χρησιμοποιούμε συχνά στο γραπτό λόγο, όταν θέλουμε:

  • να χωρίσουμε όμοιους όρους στην ίδια πρόταση αλλά και όμοιες προτάσεις
Π. χ. Η Καλυψώ είναι έξυπνη, ειλικρινής, ευγενική

  • να χωρίσουμε τις εξαρτημένες προτάσεις από τις ανεξάρτητες
Π. χ. Επέστρεψα στο σπίτι, για να πάρω το βιβλίο των Μαθηματικών

  • να ξεχωρίσουμε την παράθεση και την επεξήγηση
Π. χ. Τα Στάγειρα, η γενέτειρα του Αριστοτέλη, βρίσκεται στη Χαλκιδική
  • να ξεχωρίσουμε το όνομα κάποιου τον οποίο καλούμε
Π. χ. Χαράλαμπε, έλα να πάμε στο γήπεδο

  • να ξεχωρίσουμε ένα βεβαιωτικό ή αρνητικό επίρρημα στην αρχή της περιόδου
Π. χ. Ναι, θα ξεκινήσουμε πολύ πρωί

Όταν μια λέξη είναι υποκείμενο, αντικείμενο ή κατηγορούμενο δε χωρίζεται ποτέ με κόμμα από το ρήμα.
Το ίδιο συμβαίνει και όταν έχουμε ολόκληρη πρόταση ως υποκείμενο, αντικείμενο ή κατηγορούμενο

Π.χ. Έκρυψα την τσάντα μου στο συρτάρι
Ο Σοφοκλής είπε πως δε θα ανοίξει καθόλου σήμερα τον υπολογιστή.